Cymuned Byd-Eang

Cyfarfod gyda chriw o wirfoddolwyr byd eang dydd Mercher yn Maesincla Caernarfon i drafod datblygu cymunedol – o wledydd Prydain a’r Affrig

About shan

Shan Ashton has thirty years experience in community action and development as well as women's issues, rural development, facilitating learning opportunities and action research / Gan Shan trideg mlynedd o brofiad ym meysydd gweithredu a datblygu cymunedol yn ogystal a materion menywod, datblygu gwledig, hwyluso cyfleon dysgu ac ymchwil gweithredol
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cymuned Byd-Eang

  1. shan says:

    Criw hyfryd – gobaith i’r byd gyda bobl ifanc fel rhain!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.