Cymuned Byd-Eang

Cyfarfod gyda chriw o wirfoddolwyr byd eang dydd Mercher yn Maesincla Caernarfon i drafod datblygu cymunedol – o wledydd Prydain a’r Affrig

Ynghylch shan

Shan Ashton has thirty years experience in community action and development as well as women's issues, rural development, facilitating learning opportunities and action research / Gan Shan trideg mlynedd o brofiad ym meysydd gweithredu a datblygu cymunedol yn ogystal a materion menywod, datblygu gwledig, hwyluso cyfleon dysgu ac ymchwil gweithredol
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Cymuned Byd-Eang

  1. Dywedodd shan :

    Criw hyfryd – gobaith i’r byd gyda bobl ifanc fel rhain!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *