dysgu ar gyfer hydwythder gymunedol

Mae’r erthygl newydd bron yn barod – bydd yn cael ei gyhoeddi ym mhapurau’r gynhadledd yn ogystal a fan yma.

Ynghylch shan

Shan Ashton has thirty years experience in community action and development as well as women's issues, rural development, facilitating learning opportunities and action research / Gan Shan trideg mlynedd o brofiad ym meysydd gweithredu a datblygu cymunedol yn ogystal a materion menywod, datblygu gwledig, hwyluso cyfleon dysgu ac ymchwil gweithredol
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *