teuluoedd yn ymuno

Mae yna lu o deuluoedd busnes yn ymrwymo i’r prosiect. 2 gwmni siop, 1 cwmni mewnforio gwin, 2 gwmni gwyliau / gwersylla…gobeithio cael ychwaneg cyn diwedd mis nesaf…rhai yn fy ngolwg yn barod…siop cigydd, cwmni cynllunio priodasau, cwmni harddwch…..

Ynghylch shan

Shan Ashton has thirty years experience in community action and development as well as women's issues, rural development, facilitating learning opportunities and action research / Gan Shan trideg mlynedd o brofiad ym meysydd gweithredu a datblygu cymunedol yn ogystal a materion menywod, datblygu gwledig, hwyluso cyfleon dysgu ac ymchwil gweithredol
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *