Dysgu Anffuriol

  • sesiynnau ar gyfer datblygu cymunedol
  • sesiynnau ar gyfer datblygu prosiect
  • sesiynnau ar gyfer codi hyder
  • sesiynnau ar gyfer cynllunio at y dyfodol
  • ymweliadau dysgu i: Cymru, Iwerddon, Alban, Lloegr, Ffrainc, Portiwgal, Maiorca, Ffindir, Eidal, Slofacia, Romania, gwlad Pwyl ac eraill……

Trefnir y sesiynnau yn ol yr angen, lefel, diddordeb, cost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.