Dysgu Anffuriol

  • sesiynnau ar gyfer datblygu cymunedol
  • sesiynnau ar gyfer datblygu prosiect
  • sesiynnau ar gyfer codi hyder
  • sesiynnau ar gyfer cynllunio at y dyfodol
  • ymweliadau dysgu i: Cymru, Iwerddon, Alban, Lloegr, Ffrainc, Portiwgal, Maiorca, Ffindir, Eidal, Slofacia, Romania, gwlad Pwyl ac eraill……

Trefnir y sesiynnau yn ol yr angen, lefel, diddordeb, cost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *