Ymchwil

Gall dail gwalia cyf….

  • datblygu a chefnogi ymchwil gweithredol a chyfranogol gyda grwpiau a chymunedau
  • datblygu a chynnal prosesau cloriannu a gwerthuso
  • cefnogi grwpiau a chymunedau i ddatblygu ceisiadau grant ar sail ymchwil
  • cefnogi grwpiau a chymunedau i ddatblygu astudiaeth dichonoldeb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *